Sønderjyllands Radiomuseum

Reglement

Museets arbejdslokale må i museet åbningstid, onsdag kl. 10-15, kun bruges af medlemmer til museumsrelaterede aktiviteter.

.

Grundet pladsmangel, er konferencebordet i arbejdslokalet inddraget som arbejdsbord til museumsrelaterede aktiviteter.

.

Det kan naturligvis være svært at se ud fra museets formålsparagraf, hvad medlemmer kan foretage sig af museumsrelaterede aktiviteter. Derfor nogle eksempler på dette:


- Modtage besøgende til rundvisning i museet.

- Modtage radioudstyr til reparation, hvis det skønnes muligt.

- Modtage radioudstyr for donation, hvis det skønnes brugbart til

   museets samling.

- Restaurering af museets genstande.

- Vedligeholdelse af informationsskilte ved museets genstande.

- Reparation af radioudstyr, der er indleveret til reparation.

- Vedligeholdelse af arbejdspladser og måleudstyr.

- Vedligeholdelse af lager for komponenter.

- Fremsøgning af diagrammer i kartoteket eller på internettet.

- Fremstilling af diagrammer, der er plakatudskrevet på printeren.

- Ved grupperundvisning, brug af tv-monitor til visning af museums-

   relaterede emner, f.eks. visning af filmen om byggeriet af

   Håndværkerskolen i 1939.

- Mindre foredrag om museumsrelaterede emner.

- Rengøring af lokaler.


Bestyrelsen marts 2024.