Fra læretid til forretningsovertagelse

Ved et tilfælde faldt vi over en mappe, på hvis titelblad stod "Radiodiagrammer". Ved et nærmere eftersyn viste det sig dog, at mappen indeholdt bilag på betalinger, som Stig har foretaget i perioden januar 1950 til slutningen af marts 1956.

I historien om Stig manglede vi detaljeret information om, hvad Stig havde foretaget sig efter realeksamen på Sønderborg Statsskole og frem til forretningsovertagelsen i april 1956.

Indholdet i mappen viste sig at være kilden til en sjælden indsigt i Stigs færden i disse år. For at få overblik gennemgik jeg samtlige bilag og førte dato, transaktion (f.eks. Fuglsang Boghandel, regnestok") samt beløb ind i et skema. Efter at have sorteret de resulterende 7 sider med data efter dato, var det som at læse i en åben bog. Resultatet er blevet følgende lille beretning.

Efter Realeksamen kom Stig i lære i Radiomagasinet, som lå øverst i Perlegade over for Rønhave Plads. I sin Læretid boede Stig Hjemme hos sine forældre på adressen Ringgade 37. Det er rækkehuse opført i 1944 af Boligforeningen af 1942. Stigs bror Asger var i lære som lagerarbejder hos Hans Knudsens Jernforretning i Østergade, og vi kan se at Stig benyttede muligheden til at købe værktøj via Asger og få rabat. Den lille elektriske boremaskine, der står på det genopstillede værksted, er købt på denne måde. Den kostede 186,37 kr. I hele den periode bilagene dækker over, er der rigtig mange indkøb af værktøj, hvilket antyder at Stig allerede tidligt var indstillet på en tilværelse som selvstændig. Det ser ud til at Stig supplerede lærlingelønnen ved salg af brugte radioer. Han købte regelmæssigt radioer af radioforhandler Heinr. Simonsen, der havde forretning på H.C. Andersensgade 1. I hele perioden blev der købt komponenter og reservedele fra grossisterne Radio Parts og Rudolph Schmidt.

I marts måned 1953 var Stig i København, hvor han aflagde svendeprøve på Teknologisk Institut. Billetten til København kostede 59 kroner og 10 øre, og omkostningerne til svendeprøven beløb sig til 108 kroner og 84 øre. Stig var udlært i juni 1953.

Efter læretiden var Stig i Schweiz i perioden fra august til oktober. Her arbejdede han på Zellweger A.G. Apparate- und Maschinenfabrik i Uster. De fremstillede apparater til spinderier, og jeg formoder, at aftalen var kommet i stand gennem Stigs far, der var maskiningeniør på Kamgarnspinderiet.

Hjemkommet fra Schweiz stillede Stig på flyvestation Skrydstrup, hvor han aftjente sin værnepligt ved radartjenesten. Han blev hjemsendt som korporal ved årsskiftet 1954-55.

Det fremgår af bilagene at Stig købte to ringe d. 31-12-1954. Jeg tillader mig at tolke det som, at Stig blev forlovet med Karin nytårs aften 1954.

I maj måned 1955 flyttede Stig til Aarhus, hvor han indlogerede sig privat og spiste på et pensionat. Han havde fået arbejde på TERMA A/S. Under opholdet i Aarhus tog Stig kørekort. Han fik køreundervisning ved Viby Taxa. Den samlede regning for 15 køretimer og køreprøve lød på 218 kroner! Medens Stig var i Aarhus, benyttede han sig jævnligt af Rigstelefonen til et nummer i Broager. Det var Karin! 5 minutters samtale kostede 1 krone og 75 øre.

D. 10. marts 1956 foreligger der en slutopgørelse på en sparekassebog fra Låne-og Sparekassen i Aahus. Der påløber en straf på een krone på grund af manglende opsigelse af bogen. Det kan tolkes som, at Stig er ved at slutte sit engagement i Aarhus ved at flytte til Sønderborg, for at overtage radiobutikken efter Andreas Duus. Det sidste bilag, der har tilknytning til Aarhus, er dateret 16. marts 1956, og er afregningen med pensionatet for 31 middage.

Kort efter overtager Stig virksomheden i Jernbanegade, men det kan ikke ses af bilagene, der slutter med købet af en Aristona pladespiller hos Brd. Jørgensen d. 28. marts 1956.

Sven Dyhr