Elektronikteknikerholdet fra 1973

Kaffe og rundstykker nydes med Jes og Finn ved bordenden.
Kaffe og rundstykker nydes med Jes og Finn ved bordenden.
Lorents Nielsen mangeårig faglærer på Håndværkerskolen/EUC Syd.
Lorents Nielsen mangeårig faglærer på Håndværkerskolen/EUC Syd.
Hyggeligt samvær.
Hyggeligt samvær.
Hyggeligt samvær.
Hyggeligt samvær.
De gamle ting i Stikonis butik nærstuderes.
De gamle ting i Stikonis butik nærstuderes.
De gamle drenge er med et snuptag bragt tilbage til læretiden.
De gamle drenge er med et snuptag bragt tilbage til læretiden.
40 års jubilarerne - i hvert fald den fremmødte del af holdet.
40 års jubilarerne - i hvert fald den fremmødte del af holdet.

Den 14. september 2013 havde museet besøg af en flok "unge" mennesker, som havde afsluttet deres elektronikteknikeruddannelse på Håndværkerskolen i 1973 - altså for 40 år siden.

Sammen med jubilarerne var også 2 af lærerne fra uddannelsen nemlig Jes Norup og Finn Helmuth.
Da uddannelsens lærere naturligt spiller en væsentlig rolle for uddannelsens kvalitet, forløb og de kompetencer, der kan opnås, var det tydeligt, at det for jubilarerne var en stor glæde, at to af deres gamle lærere havde valgt at deltage i arrangementet.

Besøget startede med kaffe og rundstykker, hvorefter der var rundvisning på museet.

Da samtlige deltagere udover den videregående uddannelse som elektroniktekniker alle har en faglig grunduddannelse som enten radio- eller elektronikmekaniker, var oplevelsen, ved gensynet af et "rigtigt" reparationsværksted og ved gennemgangen af radioens historie fra den spæde begyndelse i tyverne og frem til i dag, stor .

For os på museet var det dejligt at kunne bidrage med en god faglig og historisk oplevelse som optakt til jubilæumsfesten.Ved klik på et af nedenstående billeder, vises det i stort format.