Udstilling juli/august/september 2012

VE 301 med det lille skilt - Denke daran
VE 301 med det lille skilt - Denke daran
Denke daran - et godt eksempel på, hvordan man holder et folk i ave med psykisk terror.
Denke daran - et godt eksempel på, hvordan man holder et folk i ave med psykisk terror.
Diagram og beskrivelse af VE 301
Diagram og beskrivelse af VE 301
VE 301 dyn med et ændret udseende og med dynamisk højttaler
VE 301 dyn med et ændret udseende og med dynamisk højttaler
Diagram og beskrivelse af VE 301 dyn
Diagram og beskrivelse af VE 301 dyn
Der Deutsche Kleinempfänger DKE 1938 - "Göbbels Schnauze"
Der Deutsche Kleinempfänger DKE 1938 - "Göbbels Schnauze"
Diagram og beskrivelse af DKE 1938
Diagram og beskrivelse af DKE 1938
Kravet om mærkning med hagekors af apparater og komponenter
Kravet om mærkning med hagekors af apparater og komponenter
Østtyskernes svar på Volksempfängeren - RFT type 1U11 og Stern Radio Sonneberg Super 675/55 GWU
Østtyskernes svar på Volksempfängeren - RFT type 1U11 og Stern Radio Sonneberg Super 675/55 GWU
Diagram og beskrivelse af RFT type 1U11
Diagram og beskrivelse af RFT type 1U11
Diagram og beskrivelse af Stern Radio Sonneberg 675/55 GWU
Diagram og beskrivelse af Stern Radio Sonneberg 675/55 GWU
"Erich Honeckers Radio" Undine II 8176 EL
"Erich Honeckers Radio" Undine II 8176 EL
Bagsiden af "Erich Honeckers Radio".
Selv bagsiden er lakeret træ - intet var for godt til den politiske elite.
Bagsiden af "Erich Honeckers Radio". Selv bagsiden er lakeret træ - intet var for godt til den politiske elite.
Beskrivelse af "Erich Honeckers Radio"
Beskrivelse af "Erich Honeckers Radio"

I perioden fra cirka midten af juli til cirka midten af september 2012 har der på museet været en specialudstilling af apparater fra Hella og Karls (se omtalen af Hella og Karl under fanebladet "Elmshorn") store samling.
Udstillingen har koncentreret sig om tyske radioer fra dels "Det Tredie Rige" og dels radioer fra Tyskland på den anden side af "Jerntæppet".

Der har været udstillet tre modeller af Volksempfängeren, to modeller af Østtysklands svar på Volksempfängeren samt den model, vi har kaldt  "Erich Honeckers Radio".
Interessen for udstillingen var - efter vores målestok - så stor, at vi måtte forlænge udstillingen med én måned.

På billedserien kan man se de omtalte apparater samt få en fornemmelse af den forholdsvis simple opbygning ved de viste diagrammer.


Volksempfänger VE 301, hvor 301 refererer til datoen for nazisternes overtagelse af magten 30. januar 1933, er kendetegnet ved, at der ikke er noget hagekors i logoet. Det kommer først som et krav med skæringsdato den 1. december 1937, hvilket så ikke alene gælder apparatet, men også de anvendte komponenter.
Alle modeller skulle fabrikeres i samme udfærdigelse af samtlige elektronikfabrikker i Tyskland.

Læg iøvrigt mærke til det lille skilt - Denke daran - som på Førerens befaling advarer mod at lytte på udenlandske stationer, hvilket ville være forbundet med risiko for tugt- og forbedringshus.
Sidst i krigen er der domsudskrifter, der viser, at mennesker blev henrettet for denne forseelse.

Der Deutsche Kleinempfänger - også i folkemunde kaldet "Göbbels Schnauze" - var en billigudgave til ca. halv pris. Der var planlagt en produktion på 700.000 stk. frem til slutningen af 1938.

Af de østtyske modeller er det særligt designet af "Erich Honeckers Radio", som kalder på opmærksomheden.
Kabinettet er designet på "Hochschule für angewandte Kunst Berlin-Weißensee".
Læg især mærke til bagbeklædningen, der på en traditionel radio er af kraftig pap. På denne radio er bagbeklædningen af lakeret træ med fatninger, der højner helhedsindtrykket.Ved klik på et af nedenstående billeder, vises det i stort format