Ekskursion 2017

Ankomst
Ankomst
Den var et hestehoved foran.
Den var et hestehoved foran.
Rovdyrene fodres.
Rovdyrene fodres.
Hov - der er et hår i maden!
Hov - der er et hår i maden!
Daniela.
Daniela.
Der lyttes.
Der lyttes.
KFUM´s soldaterhjem.
KFUM´s soldaterhjem.
Shit - jeg har glemt klapkassen.
Shit - jeg har glemt klapkassen.
I programmet stod der "smørrebrød + øl", men ......
I programmet stod der "smørrebrød + øl", men ......
P.C. Rochler
P.C. Rochler
Kaptajnen inspicerer tropperne.
Kaptajnen inspicerer tropperne.
Hærens SiGnaltekniske Tjeneste.
Hærens SiGnaltekniske Tjeneste.
Det er OK så længe, regeringen er borgerlig.

Bemærkningen er IKKE udtryk for museets holdning, men alene et udtryk for webmasters politiske holdning.
Det er OK så længe, regeringen er borgerlig. Bemærkningen er IKKE udtryk for museets holdning, men alene et udtryk for webmasters politiske holdning.
Omstillingsbord.
Omstillingsbord.
SMB station.
SMB station.
Sol og måne på samme tid.
Sol og måne på samme tid.
Margot stående.
Margot stående.
Margot havde næsten ikke tid til at sidde.
Margot havde næsten ikke tid til at sidde.
Dyret benævnes "hund", fordi den er en hund efter ben.
Dyret benævnes "hund", fordi den er en hund efter ben.

Radiomuseet havde den 18. august 2017 sin årlige ekskursion, som omfattede to besøg – dels Slesvigske Vognsamling i Haderslev på Schaumanns Klædefabrik og Telegrafmuseet på Ryes Kasserne i Fredericia.

Den etablerede kørselsordning sikrede en nogenlunde samtidig ankomst til Vognmuseet, hvor der var anrettet et meget fint morgenbord med næsten alt, hvad hjertet kan begære. Når jeg skriver næsten, skyldes det en manglende deltager – Niller – som vi af gode grunde lod blive i Sønderborg.

Til gengæld har Niller så været centrum for alle efterfølgende morgenmøder på radiomuseet, hvilket sikkert også vil være tilfældet på alle fremtidige morgenmøder.

Efter det flotte morgenbord fik vi så af vognmuseets daglige leder Daniela G. Andersen en meget grundig og interessant gennemgang af Slevigske Vogmuseums tilblivelse og daglige arbejde.

For den interesserede kan oplysninger findes på

Den grundige gennemgang blev fulgt op af en guidet tur gennem museet og dens værksteder.

Efter besøget hos Slesvigske Vognsamling kørte deltagerne til soldaterhjemmet i Fredericia, hvor frokosten blev serveret i form af smørrebrød og efterfølgende kaffe. Besøget her var jo næsten en tur i tidsmaskinen, hvor lignende besøg fra vores egen for længst svundne soldatertid blev trukket frem fra en efterhånden svækket hukommelse.

Efter denne udmærkede oplevelse kørte vi til Ryes Kasserne, hvor besøget gjaldt Telegrafmuseet.

Vi blev her modtaget af museumsinspektør forhenværende kaptajn P.C. Rochler, som engageret fortalte om museets historie.

På telegrafmuseet kom vi igen en tur i tidsmaskinen da udstyr som SMB stationen (sender- modtager) og Siemens FM12/800 bærefrekvensudstyret dukkede op. Udstyr, der var en væsentlig del af vores vedligeholdelses- og reparationsopgave i den danske ildsprudende armé.

Selvfølgelig var der også på museet nyere elektronikudstyr, som dog blot mindede os om, at vores soldatertid efterhånden lå det meste af en menneskealder tilbage.

Heldigvis blev vi tidsmæssige bragt på plads af en ny og skattet forteelse – nemlig et besøg hos Margot og Alex.

Besøget startede med en øl på terrassen, hvor vejret viste sig fra sin aller bedste side. Efterfølgende fik vi en dejlig middag, hvor jeg igen må fremhæve citronfromagen med den velpiskede flødeskum.

En afslutning, som var med til at gøre dagen absolut mindeværdig.