Den ægte vare

Stikonis virkerlige verden i Jernbanegade

Nedenstående billedserie viser Stikonis virksomhed i Jernbanegade 37.

Det er forretningen, kontoret og værkstedet der i den permanente del af museet er opført som et tidsbillede fra "dengang".
Da museet "kun" disponerer over én etage, har den rette placering af værkstedet i forhold til forretning og kontor ikke været muligt, og da værktøj med mere fra det mekaniske værksted fortsat er i familiens eje, er denne del ikke medtaget på museet.

Såvel det elektriske som det mekaniske værksteds placering og omfanget af det mekaniske værksted kan dog fornemmes, hvis man ser Stikonis virksomhed beskrevet i Kim Christensens billedskildring, som der er et link til under fanebladet "Links" på denne hjemmeside.

Det mekaniske værksted

Der arbejdes i det elektriske værksted

En del af instrumenterne på værkstedet

Stikoni i forretningen med den grønne væg, som er farvelagt af Andreas Duus i 1952

Forretningen i jernbanegade set fra en anden vinkel - læg mærke til baggrunden, hvor vi har døren til kontoret. Over døren ses vinduet op til værkstedet.

Et udsnit af de brugte men istandsatte apparater, der er sat til salg i butikken

Udstillingsvinduet i Jernbanegade. Her ses de gardiner, som Andreas Duus monterede i 1952, og som "faldt fra hinanden" under forsøget på at nedtage dem.

Her ses den "Edison Phonograph", som i dag er i sønnernes varetægt. Hold da op, hvor ville den have pyntet på museet.


(Efterfølgende har sønnerne besøgt museet i oktober 2023, hvor museet fik overdraget phonographen)

Stikoni kigger ud i Jernbanegade gennem sit udstillingsvindue.

Ejendommen i jernbanegade 37, hvor familien Duus boede på første sal, og hvor Stikoni-familien i starten boede på anden sal.

Meddelelsen, der oplyser, at der er truffet en beslutning om at etablere Sønderjyllands Radiomuseum på basis af STIKONI´s virksomhed. Meddelelsen var at finde på døren til STIKONI´s forretning. Placeringen af museet er på dette tidspunkt endnu ikke på plads.

Forretningen i Jernbanegade efter rømningen. Billedet viser tydeligt, hvad der var gået tabt, hvis ikke EUC Syd havde givet plads til Sønderjyllands Radiomuseum og reetablering af STIKONI´s forretning, kontor og værksted. Dermed blev der også givet en helt fantastisk mulighed for at bevare dette unikke tidsbillede.