Nyt på museet

Den fine gamle phonograf.
Den fine gamle phonograf.
Neutrola
Neutrola
Arako.
Arako.
Sven´s krystalapparat og etrørsmodtager.
Sven´s krystalapparat og etrørsmodtager.
Krystalapparatet - så enkelt kan en radiomodtager fremstilles.
Krystalapparatet - så enkelt kan en radiomodtager fremstilles.
Etrørsmodtager - læg mærke til antennekoblingsspolen og tilbagekoblingsspolen.
Etrørsmodtager - læg mærke til antennekoblingsspolen og tilbagekoblingsspolen.

I foråret 2013 blev radiomuseet kontaktet af enken til radioforhandler Hybschmann fra Ærø. Fru Hybschmann ville donere museet nogle rariteter, som der naturligvis blev takket ja til. Blandt de mange gamle ting var der en phonograf (se billeder) med tilhørende voksruller – både tomme og preindspillede.

Phonografen er i meget fin stand, men mangler desværre tragten, som vi efterfølgende skal have fremstillet eller komme i besiddelse af på anden vis.

Per Hebelstrup har igen renoveret et par gamle radioer. Denne gang er det en Arako ( Arbejdernes Radio kooperation) og en Neutrola (se billeder) .

Besøgende på museet har nu mulighed for at opleve lyden fra et krystalapparat og en etrørs modtager (se billeder).

Sven har været i gang med loddekolben, og har fremstillet de to modtagertyper, som muliggør dette.

Heldigvis ligger museet jo næsten i skyggen af antennen fra Flensborgs AM-sender på mellembølge, så AM-signalet, der ellers er ved at være en sjældenhed, er virkelig til rådighed med en god feltstyrke.

Ved klik på et af nedenstående billeder, vises det i stort format.