Besøg af familien Duus

Tommy fortæller om det reetablerede forretningslokale.
Tommy fortæller om det reetablerede forretningslokale.
Bag disken i den forretning som Andreas Duus etablerede i 1952 ses Ruth Duus med sønnen og datteren.
Bag disken i den forretning som Andreas Duus etablerede i 1952 ses Ruth Duus med sønnen og datteren.
Fru Duus i museets "nostalgihjørne".
Fru Duus i museets "nostalgihjørne".
Tommy fortæller familien om båndgrammofonen. Mærket er en Tefifon og af tysk fabrikat.
Tommy fortæller familien om båndgrammofonen. Mærket er en Tefifon og af tysk fabrikat.
Efter fremvisning af museet hygges der om kaffebordet i museets hygge- og arbejdsrum.
Efter fremvisning af museet hygges der om kaffebordet i museets hygge- og arbejdsrum.

Stikonis radioforretning blev i 1948 startet i Mariegade 8 i Sønderborg af Andreas Duus.

I 1952 købte Andreas Duus sammen med sin kone Ruth Duus ejendommen i Jernbanegade 37, hvor de indrettede forretning, kontor og værksted og selv boede på førstesalen i ejendommen.
Andreas Duus dør som blot 33 årig i efteråret 1955, og Ruth Duus forsøger at drive virksomheden videre ved hjælp af en svend på værkstedet.

Dette er for en ung kvinde med to små børn en rimelig stor udfordring, hvorfor Stig Kofoed Nielsen (Stikoni), efter ansættelse hos Zellweger A.G. Apparate- und Maschinenfabrik i Uaterda, Schweiz, og aftjent værnepligt samt ansættelse hos Terma i Aarhus, i 1956 overtager forretningens udstyr og invetar og lejer sig ind i lokalerne.

Ruth Duus bor fortsat på førstesalen, og fraflytter først engang i halvfemserne.

Ruth Duus, der i dag er en frisk dame i firserne, besøgte fornylig (28. april 2011) radiomuseet sammen med sine to børn og deres ægtefæller.

Det var både for Duusfamilien og for "de ansatte" på museet en god dag, hvor der tilflød museet en masse gode førstehåndsoplysninger.Ved klik på et af nedenstående billeder, vises det i stort format.