Indvielsen

Sven i samtale med Carl Erik Johansen, der var lærling hos Andreas Duus
Sven i samtale med Carl Erik Johansen, der var lærling hos Andreas Duus
Efter en kort introduktion har Sven givet ordet til EUC Syds direktør Finn Karlsen
Efter en kort introduktion har Sven givet ordet til EUC Syds direktør Finn Karlsen
EUC Syds direktør Finn Karlsen parat med skævbidderen - ikke for at klippe det røde bånd, men den røde monteringstråd
EUC Syds direktør Finn Karlsen parat med skævbidderen - ikke for at klippe det røde bånd, men den røde monteringstråd
Sven i samtale med Svend Erik Olsen, der har dokumenteret en del af Stikonis virksomhed gennem en billedserie, der selvfølgelig vises på museet.
Sven i samtale med Svend Erik Olsen, der har dokumenteret en del af Stikonis virksomhed gennem en billedserie, der selvfølgelig vises på museet.
Verner Christensen (til venstre), der var lærling hos Stikoni, i samtale med en af Stikonis sønner.
Verner Christensen (til venstre), der var lærling hos Stikoni, i samtale med en af Stikonis sønner.
Kaj Anker Holst, der var en af medstifterne af Sønderjyllands Radiomuseum, viser den hilsen, der var vedhæftet radioen, som var en 50 års jubilæumsgave fra svogeren.
Kaj Anker Holst, der var en af medstifterne af Sønderjyllands Radiomuseum, viser den hilsen, der var vedhæftet radioen, som var en 50 års jubilæumsgave fra svogeren.
Bagest i billedet en af Stikonis sønner. Foran ham ses Stikonis svoger. Dernæst Carl Erik - lærling hos Duus.
Forrest Verner - lærling hos Stikoni.
Bagest i billedet en af Stikonis sønner. Foran ham ses Stikonis svoger. Dernæst Carl Erik - lærling hos Duus. Forrest Verner - lærling hos Stikoni.
Verner ser på det velassorterede lager af skalalamper, der er at finde på Stikonis værksted.
Verner ser på det velassorterede lager af skalalamper, der er at finde på Stikonis værksted.
Stikonis sønner Jens og Steen, der er henholdsvis gymnasielærer og svagstrømsingeniør.
Stikonis sønner Jens og Steen, der er henholdsvis gymnasielærer og svagstrømsingeniør.

Arbejdet med at etablere Sønderjyllands Radiomuseum skred i løbet af 2010 hastigt frem. Rammerne for Stikonis forretning, kontor og værksted blev opbygget af skolepraktikeleverne på EUC Syd, og det på en måde så målene og de særprægede vinkler på lokalerne blev fastholdt.

Da museet samtidig hos arvingerne til afdøde Radio Sørensen i Tinglev havde fået et betragteligt antal radiomodtagere fra boet - ca. 400 stk. – var der travlt med at registrere og istandsætte, således området uden for Stikonis virksomhed kunne etableres med radiomodtagere, der stammede fra Stikoni, RadioSørensen og diverse  donationer.

I løbet af september 2010 var etableringen så langt fremme, at indvielsen kunne fastsættes til 2. oktober 2010.

Der blev udsendt invitationer og EUC Syds direktør Finn Karlsen indvilgede i at foretage den officielle indvielse.

På dagen var der et stort fremmøde, og specielt var det en stor glæde, at begge Stikonis sønner samt en lærling fra såvel Duus´ som Stikonis periode deltog i indvielsen.

Nedenstående er der en billedserie fra indvielsesdagen for Sønderjyllands Radiomuseum.


Ved klik på et af nedenstående billeder, vises det i stort format.