Radioen tilbage på Vedersø Præstegård.

Alex og Lisbeth bærer radioen ind på præstegården.
Alex og Lisbeth bærer radioen ind på præstegården.
Det smil viser helt klart en glad Lisbeth.
Det smil viser helt klart en glad Lisbeth.
Radioen på sin vante plads.
Radioen på sin vante plads.
Fra en anden vinkel.
Fra en anden vinkel.
Ikke et øje var tørt, men - Lisbeth ville med en lille gave sikre, at der heller ikke var andre tørre pletter.
Ikke et øje var tørt, men - Lisbeth ville med en lille gave sikre, at der heller ikke var andre tørre pletter.
Alt ser ud til at "flaske" sig for Alex.
Alt ser ud til at "flaske" sig for Alex.

Den 9. december 2014 kom Kaj Munks radio efter en ”udflugt” til Sønderjyllands Radiomuseum hjem til Vedersø Præstegård.

Glæden ved at radioen var tilbage i en virkelig fin stand og med nye muligheder (se omtalen af dette under fanebladet "Kaj Munks radio"), var tydeligvis meget stor.    

Alex Torp, som stod for tilbageleveringen, berettede på vores ugentlige møde om forløbet, og der skal ingen tvivl være, museets medlemmer var glade og stolte over at besidde faglig viden og kunnen, så dette nationale klenodie, som Kaj Munks radio er, kunne komme hjem til Vedersø restaureret og funktionsdygtig.

Glæden på præstegården er heller ikke til at tage fejl af, hvilket følgende uddrag af en mail viser.

Mailen er fra Lisbeth Lunde Lauridsen daglig leder af Museet Kaj Munks Præstegård til journalist Niels-Henrik Jensen, som har formidlet kontakten mellem Vedersø Præstegård og Sønderjyllands Radiomuseum.

Uddraget lyder som følger:

"Det var en stor glæde at få Kaj Munks gamle radio hjem i så fin stand og at den nu kan fungere - særligt som lydkulisse i stuen, med BBC-meddelelser og Kaj Munks egen stemme.... 

TAK at du fik den kontakt etableret!

Sikke et flot arbejde at Alex Torp, Per Zacho og Svend Dyhr har gjort. Glæder mig til, at du engang kommer forbi og ser den!!"         

Følgende billedserie viser radioens tilbagekomst til Museet Vedersø Præstegård.

Ved klik på et af nedenstående billeder, vises det i stort format.