Sønderjyllands Radiomuseum

Sønderjyllands Radiomuseum

Sønderjyllands Radiomuseum


Generalforsamling den 26. april 2023


Beslutningsreferat ifølge dagsorden 2023

1. Tommy Mikkelsen blev valgt til dirigent og konstaterede, at

   generalforsamlingen var indkaldt korrekt.
2. Alex Torp blev valgt til referent
3. Sven Dyhr oplæste bestyrelsens beretning, der blev godkendt

   af forsamlingen.
4. Otto Bjørn Carlsen gennemgik det revidere regnskab, det blev

   godkendt af forsamlingen.
5. Kontingent uændret 200 kr. om året, det blev godkendt af

   forsamlingen.
6. Prisstigning på morgenkaffe: 750 kr. for et år eller 20 kr. pr.

   gang, det blev godkendt af forsamlingen.
   Bestyrelsen fremsender forslag til ny ti årig kontrakt med

   EUC, det blev godkendt af forsamlingen.
7. Preben Denker blev valgt til bestyrelsen.

   Finn Rasmussen blev valgt som suppleant til bestyrelsen.
   Jan Nicolaisen blev valgt til revisor.Formandens beretning


Beretning 2023
Sønderjyllands Radiomuseum har til oktober eksisteret i 13 år.
Denne generalforsamling er den anden efter coronanedlukningen.
Det er glædeligt at museet igen er i fulde omdrejninger. Der er et godt fremmøde lige fra morgenkaffen og til vi lukker ved 15-tiden.
Sidste år nævnte jeg hvorledes der var et påtrængende behov for at få gang i støvsuger og gulvklud. Det ser ud til at fungere idet museet fremstår betydelig renere end det har gjort. Fortsæt de gode takter.

Og så til medlemstallet. Ved beretningen sidste år var vi 53 + 3
æresmedlemmer. Nu er vi 50 + 3 æresmedlemmer. Der er sket en udskiftning og der er dukket en del nye ansigter op i det forgangne år. Velkommen til de nye. Som sædvanligt vil jeg udsende opkrævning af det årlige medlemsgebyr efter generalforsamlingen. I den forbindelse er det meget vigtigt at jeg har jeres mailadresser idet min medlemsliste kun indeholder jeres navne og mailadresser.
Manglende svar på kontingentopkrævningen (betaling eller
udmeldelse) vil automatisk betyde at man bliver slettet af
medlemslisten. Af hensyn til vores kasseres sjælefred er det vigtigt at i udfylder feltet ”meddelelse til modtager” med jeres navn når i betaler med kontooverførsel.
Har vi så kun drukket kaffe og snakket? Sandheden findes i
gæstebogen. Fra optællingen sidste år til i år er der noteret 191
gæster fordelt over 64 besøg. Heraf er der besøg af 6 grupper.
Sammenlignet med det sidste ”hele år”, 18 – 19, hvor der er noteret 175 gæster fordelt på 90 besøg, ser det ud til at vores
aktivitetsniveau er stabilt. Det er i øvrigt en fornøjelse at læse vores gæsters bemærkninger i gæstebogen. Det ser ud til at vi giver vores gæster en god oplevelse. Jeg vil ikke undlade at tilføje, at der ikke kun bliver fortalt radiohistorie, men også skolen tilblivelse bliver vendt i marmorhallen.

Det forgangne år bød også på en ekskursion. D. 10. november var vi på to meget interessante besøg, nemlig Poul La Cour Museet i Askov og Harteværket i Kolding. På La Cour Museet var vores rundviser 90- årige Troels Thomsen. Han var en gudsbenådet fortæller der med et dybt kendskab førte os gennem historien om Poul La Cour tilknytning og virke i Askov. Det er fascinerende at tænke på at han omkring år 1900 fremstillede ilt og brint af møllens overskudsstrøm.
Det var Power to X! Efter rundvisningen indtog vi en dejlig frokost som skolens køkken havde kreeret til os.
Derefter gik turen til Harteværket ved Kolding. Det er Danmarks
første store vandkraftværk og producerer stadig strøm men er først og fremmest et monument over dansk elproduktion. Besøget blev indledt med en meget pædagogisk tegnefilm om el og elproduktion.
Vores rundviser gav os også et indblik i hvilke vanskeligheder
almindelig vedligeholdelse indebærer når et museum er
underkastet statens museale tilsyn. Vanskelighederne omkring 
renoveringen af trykrøret var en spændende historie.
Alt i alt en spændende dag med mange nye indtryk.
Der er stadig godt gang i serviceafdelingen. Folk med et behov for service af ældre udstyr bliver jævnligt henvist af byens
erhvervsdrivende (AV-Connection) ligesom mund til øre metoden
også bruges. Vi må ikke glemme, at det er vores serviceafdeling, der holder os med medicin (Doktor Nielsen). I forbindelse med
serviceafdelingen vil jeg ikke undlade at nævne Jan Nicolaisens
indsats med at får de færdige apparater tilbage til ejerne.
Til slut vil jeg takke skolen for husly, og ikke mindst kantinen som giver os en udstrakt service. Vi ser alle frem til onsdagen med morgenrundstykker og frokost i godt selskab.
Sønderborg d. 23. april 2023


Regnskab


Regnskabet er udleveret til de fremmødte på generalforsamlingen.